اخبار برگزیده

دیکته تئوری باخت باخت برای کشورهای مسلمان

در سال 1358 وقتی صدام با حمایت غرب به جنگ بر علیه ملت ایران رو آورد.این جنگ نه به نفع صدام و نه به نفع این بود.بلکه این جنگ در اصل یک معادله باخت باخت برای هر دو ملت بوده است.چرا که صدام، ملت عراق را به جنگی که با هدایت غرب بوده کشانده که ثمره آن نابودی تمام امکانات و سرمایه این کشور مسلمان بوده است و در طرف دیگر که ملت ایران بودند در این جنگ ناخواسته متضرر و متحمل خساراتی شدند که جبران آن سالها بطول می انجامد.

اگر سیاست مداران کشورهای منطقه و مسلمان خوب به روش غرب در تحریک و درگیر ملت های مسلمان به جنگ و تئوری باخت باخت بین خودشان توجه کنند.خواهند فهمید که این کشورهای مسلمان از هرطرف که باشند  بازنده می باشند.

امروز بعد از جنگ تحمیلی بر علیه ملت ایران، درگیری های مختلفی رو داده است که همه حاکیت از اجرای ماهرانه این تئوری در بین ملت مسلمان است.چرا که این ملت مسلمان دارای ذخایر عظیم و غیر قابل تصور منابع زیر زمینی و منابع انسانی بسیار باهوش می باشند که اگر این نیرو در جهت درست هدایت شوند غرب را زی سلطه خود خواهند گرفت.به همین دلیل است که غرب با همه ترفندهای سیاسی و نظامی در پی اضمحلال ملت مسلمان می باشند.

نمونه اخیر آن جنگ در سوریه و عراق و گروکشی ها بین حاکمیت ترکیه و عربستان و امارات و قطر و در طرف دیگر ایران .

افسوس که سیاست مداران در دامی می افتند که فکر می کنندکه خیلی زیرک هستند که می توانند بدون گیر شدن در دام به طومه دست یابند.اما این دام چنین برنامه ریزی نشده که ملت ها بدون خسارات سنگین و ویرانی از آن رهایی یابند.این دام به نام تئوری باخت باخت برای ملت های مسلمان است و بس؟!!!


دیکته تئوری باخت باخت برای کشورهای مسلمان

دیکته تئوری باخت باخت برای کشورهای مسلمان

دیکته تئوری باخت باخت برای کشورهای مسلمان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها